Ляшенко Юрій Іванович

Анотація
Покажчик продовжує серію «Портрети вчених Університету ДФС України» та присвячується заслуженому працівнику освіти, кандидату економічних наук, доценту Університету державної фіскальної служби України, завідувачу відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури) Ляшенку Юрію Івановичу. Покажчик містить нарис про життя та професійну діяльність Ю. І. Ляшенка, перелік його публікацій: монографії, підручники, навчально-методичні посібники, статті з наукових збірників та періодичних видань, фотоматеріали. Біобібліографічний покажчик адресовано науковцям, викладачам, студентам, аспірантам. The index continues the series "Portraits of scientists of the State Federal Service of Ukraine" and is dedicated to the honored worker of education, candidate of economic sciences, associate professor of the State Fiscal Service University of Ukraine, head of the department of doctoral studies, post-graduate studies (adjunct) Lyashenko Lyashenko. The index contains an essay on the life and professional activity of Yu. I. Lyashenko, a list of his publications: monographs, textbooks, educational and methodological manuals, articles from scientific collections and periodicals, photographic materials. The bio-bibliographic index is addressed to scientists, teachers, students, graduate students.
Опис
Ключові слова
біобібліографічний покажчик, biobibliographic index
Бібліографічний опис
Ляшенко Юрій Іванович : біобібліогр. покажч. / [уклад. : Н. П. Фурман, С. Ж. Йовженко ; наук. ред. С. Я. Цимбалюк] ; Державна фіскальна служба України, Наукова бібліотека Університету ДФС України. – Ірпінь : Видавництво УДФСУ, 2016. – 44 с. – (Серія «Портрети вчених Університету ДФС України»).