Принцип верховенства права в світлі європейської концепції з прав людини: «Теоретико-правове дослідження»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В статті досліджуються теоретичні та правові питання, які пов’язані з реалізацією принципу верховенства права в Україні та вплив на нього Європейської Конвенції з прав людини. Розглядаються певні прогалини в реалізації принципу права в Україні, також проблеми реалізації цього принципу при здійсненні правосуддя. The article deals with the theoretical and legal issues related to the implementation of the rule of law principle in Ukraine and the impact on it of the European Convention on Human Rights. There are some gaps in the implementation of the principle of law in Ukraine, as well as the problems of implementing this principle in the administration of justice.
Опис
Ключові слова
Принцип верховенства права, Європейська Конвенція з прав людини, теоретико-правові дослідження, проблеми реалізації., Principle of the rule of law, European Convention on Human Rights, theoretical and legal research, implementation problems.
Бібліографічний опис
Берестень А. В. Принцип верховенства права в світлі європейської концепції з прав людини: «Теоретико-правове дослідження» / А. В. Берестень // Збірник матеріалів « ІІ Всеукраїнських науково-правових читань» пам’яті доктора юрид. наук, проф., заслуженого юриста України, член-кореспондента Нац. академії прав. наук України Ніни Романівни Нижник, 3 жовтня 2018 р. / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України [та ін.]. – Ірпінь, 2018. – С. 23–25.
Зібрання