Забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку території

dc.contributor.authorВеревченко Дмитро Олександрович
dc.contributor.authorVerevchenko Dmytro Oleksandrovych
dc.date.accessioned2023-03-28T06:41:26Z
dc.date.available2023-03-28T06:41:26Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractВизначено місце економічної безпеки території в системі забезпечення її сталого розвитку. Досліджено використання програмно-цільового підходу у забезпеченні соціально-економічної безпеки регіону; визначено концептуальні засади формування стратегій економічної безпеки території. Результати досліджень вказують на важливість теоретичних засад, методичних підходів та практичних аспектів забезпечення соціально-економічної безпеки національної економіки. The place of economic security of the territory in the system of ensuring its sustainable development is determined. The use of a program-targeted approach in ensuring the socio-economic security of the region has been studied; the conceptual principles of the formation of strategies for the economic security of the territory are determined. The research results indicate the importance of theoretical foundations, methodological approaches and practical aspects of ensuring social and economic security of the national economy.
dc.identifier.citationВеревченко Д. О. Забезпечення соціально-економічної безпеки розвитку : кваліфікаційна робота / Д. О. Веревченко ; наук. кер. Н. П. Мацелюх ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики. — Ірпінь, 2023. — 62 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/90
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectсоціально-економічна безпека, сталий розвиток, системний підхід, стратегічний розвиток територій.
dc.subjectsocio-economic security, sustainable development, systematic approach, strategic development of territories.
dc.titleЗабезпечення соціально-економічної безпеки розвитку території
dc.title.alternativeEnsuring socio-economic security of the development of the territory
dc.typeOther
Файли