Банківське кредитування сектору нефінансових корпорацій в Україні

Анотація
Актуальність дослідження банківського кредитування сектору нефінансових корпорацій в Україні з використанням кількісних параметрів зумовлена зростаючими потребами у кредитуванні з боку позичальників та низькою кредитною пропозицією з боку банків. Важливо спрямовувати обмежені кредитні потоки із врахуванням макроекономічного ефекту, орієнтиром для визначення якого, можуть слугувати запропоновані у статті параметри оцінки. Мета статті полягає в обґрунтуванні вибору параметрів оцінки банківського кредитування сектору нефінансових корпорацій та їх аналізі в умовах України. В основу даного дослідження покладено системний підхід та статистичні методи. The practical value of the article is to use results of the analysis in calculation of credit flows models considering the credit consolidation parameters of banks and non-financial corporations within macroeconomic effect. It is indicated that the bank financing reflects the financial interrelations between economic entities (group of entities) on certain grounds. These grounds, on the one hand, touch Ukrainian banks, and on the other hand, influence the sector of non-financial corporations that forms the demand for credit services.
Опис
Ключові слова
банківська система, банківський кредит, кредитні послуги, не фінансові корпорації, додана вартість, banking system, bank credits, credit services, non-financial corporations, added value
Бібліографічний опис
Vergeluk Y. Bank crediting to the sector of non-financial corporations in Ukraine / Y. Vergeluk, Y. Koverninska, V. Korneev, A. Kononets // Banks and Bank Systems. – 2019. – № 14(3). – С. 64–75.
Зібрання