Навчання юних тхеквондистів безопорним складно – координаційним технічним діям

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
В роботі розглядаються питання покращення навчально-тренувального процеу юних тхеквондистів. Мета і завдання полягали в розробці алгоритму навчання юних тхеквондистів безопорним складно - координаційним технічним діям. Результати роботи можуть бути впроваджені у навчально - тренувальний процес ДЮСШ та дитячих спортивних клубів олімпійського тхеквондо ВТФ. The work examines the issue of improving the educational and training process of young taekwondo players. The goal and task was to develop an algorithm for training young taekwondo players in unsupported complex coordination technical actions. The results of the work can be implemented in the educational and training process of the Junior High School and children's sports clubs of the Olympic Taekwondo VTF.
Опис
Ключові слова
тхеквондо, координаційні рухи, техніко-тактична підготовленість, навчально-тренувальний процес, taekwondo, coordination movements, technical and tactical preparedness, educational and training process
Бібліографічний опис
Поєдинок І. О. Навчання юних тхеквондистів безопорним складно – координаційним технічним діям : кваліфікаційна робота / І. О. Поєдинок ; наук. кер. Ю. П. Сергієнко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 56 с.