Основи оподаткування

dc.contributor.authorАндрущенко Володимир Леонідовичuk_UA
dc.contributor.authorПанура Юлія Василівнаuk_UA
dc.contributor.authorШвабій Костянтин Івановичuk_UA
dc.contributor.authorКалита Тетяна Анатоліївнаuk_UA
dc.contributor.authorПрокопенко Ірина Адольфівнаuk_UA
dc.contributor.authorЛєкарь Сергій Івановичuk_UA
dc.contributor.authorСкоромцова Тетяна Олександрівнаuk_UA
dc.contributor.authorБорейко Наталія Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorТучак Тетяна Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorAndrushchenko Volodymyr Leonidovychen_EN
dc.contributor.authorPanuraYuliya Vasylivnaen_EN
dc.contributor.authorShvabii Kostyantyn Ivanovichen_EN
dc.contributor.authorKalyta Tetyana Anatolyivnaen_EN
dc.contributor.authorProkopenko Iryna Adolfivnaen_EN
dc.contributor.authorLekar Serhiy Ivanovichen_EN
dc.contributor.authorSkoromtsova Tetyana Oleksandrivnaen_EN
dc.contributor.authorBoreyko Nataliya Mykolayivnaen_EN
dc.contributor.authorTuchak Tetyana Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-11-16T11:25:21Z
dc.date.available2023-11-16T11:25:21Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ навчальному посібнику викладені базові засади організації податкового процесу. Розкрита історична ретроспектива оподаткування. Описані форми, функції та елементи податків. Авторами сформовано комплекс сучасних тем, присвячених новітнім тенденціям управління податковою та митною справою, законодавчим основам фіскального процесу і податковій культурі. З метою оволодіння студентами-бакалаврами основами знань з оподаткування, у навчальному посібнику викладено термінологічний словник за темами, тестові завдання та контрольні питання, а також рекомендовані літературні джерела. Навчальний посібник підготовлений на основі чинного законодавства України, рекомендований для студентів всіх економічних спеціальностей вищих навчальних закладів та виконує місію пропедевтичної підготовки майбутніх професіоналів фіскальної справи. The tutorial outlines the basic principles of organizing the tax process. A historical retrospective of taxation is disclosed. The forms, functions and elements of taxes are described. The authors formulate a set of contemporary topics on the latest trends in tax and customs management, the legislative foundations of the fiscal process and the tax culture. In order to master the basics of knowledge of taxation students, the textbook provides a terminology dictionary on topics, test tasks and control questions, as well as recommended literature sources. The manual is prepared on the basis of the current legislation of Ukraine, is recommended for students of all economic specialties of higher education institutions and fulfills the mission of pro-training of future professionals of fiscal affairs.
dc.identifier.citationОснови оподаткування : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко , Ю. В. Панура, К. І. Швабій [та ін.] ; за заг. ред. В. Л. Андрущенка ; Ун-т ДФС України – Ірпінь, 2019. – 134 с. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 126).
dc.identifier.isbn978-966-337-517-5
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/974
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.relation.ispartofseriesПодаткова та митна справа в Україні; т. 126
dc.subjectоподаткування, форми податків, податковий процес, елементи податку, суб’єкти оподаткування, непряме оподаткування.uk_UA
dc.subjecttaxation, forms of taxation, taxation process, elements of taxation, subjects of taxation, indirect taxation.en_EN
dc.titleОснови оподаткування
dc.title.alternativeBasics of taxation
dc.typeBook
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
posibnyk_2019_IR_555.pdf
Розмір:
1.22 MB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис: