Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні

dc.contributor.authorДовгаль Ірина Юріївна
dc.contributor.authorDovhal Iryna Yuriivna
dc.date.accessioned2023-04-27T06:26:05Z
dc.date.available2023-04-27T06:26:05Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМагістерське дослідження розглядає динаміку аналізу світової практики сприяння добровільній сплаті податків та механізмів співпраці податкових органів з платниками податків. Визначення напрямів удосконалення податкової політики щодо створення умов для добровільної сплати податків в Україні. The master's study examines the dynamics of the analysis of the world practice of promoting voluntary tax payment and the mechanisms of cooperation between tax authorities and taxpayers. Determination of directions for improving the tax policy regarding the creation of conditions for voluntary payment of taxes in Ukraine.
dc.identifier.citationДовгаль І. Ю. Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні : кваліфікаційна робота / І. Ю. Довгаль ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/216
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectподатки, оподаткування, податкове планування, податковий ризик, податкова політика
dc.subjecttaxes, taxation, tax planning, tax risk, tax policy
dc.titleРозробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні
dc.title.alternativeDevelopment of strategies and programs to stimulate voluntary tax payment in Ukraine
Файли