Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою роботи є аналіз світової практики сприяння добровільній сплаті податків та механізмів співпраці податкових органів з платниками податків. Визначення напрямів удосконалення податкової політики щодо створення умов для добровільної сплати податків в Україні. Об’єктом дослідження є безпосередньо культура платників податків, адже саме це явище породжує проблему ухилення від сплати податків. Предмет дослідження – програми, методи стимулювання добровільної сплати податків. The purpose of the study is to analyze the global practice of promoting voluntary tax payment and the mechanisms of cooperation between tax authorities and taxpayers. To identify areas for improving tax policy to create conditions for voluntary tax payment in Ukraine. The object of the study is the culture of taxpayers, since it is this phenomenon that gives rise to the problem of tax evasion. The subject of the study is programs and methods of stimulating voluntary tax payment.
Опис
Ключові слова
податки, оподаткування, податкове планування, податковий ризик, податкова політика, taxes, taxation, tax planning, tax risk, tax policy
Бібліографічний опис
Довгаль І. Ю. Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні : кваліфікаційна робота / І. Ю. Довгаль ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.