Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Магістерське дослідження розглядає динаміку аналізу світової практики сприяння добровільній сплаті податків та механізмів співпраці податкових органів з платниками податків. Визначення напрямів удосконалення податкової політики щодо створення умов для добровільної сплати податків в Україні. The master's study examines the dynamics of the analysis of the world practice of promoting voluntary tax payment and the mechanisms of cooperation between tax authorities and taxpayers. Determination of directions for improving the tax policy regarding the creation of conditions for voluntary payment of taxes in Ukraine.
Опис
Ключові слова
податки, оподаткування, податкове планування, податковий ризик, податкова політика, taxes, taxation, tax planning, tax risk, tax policy
Бібліографічний опис
Довгаль І. Ю. Розробка стратегій та програм стимулювання добровільної сплати податків в Україні : кваліфікаційна робота / І. Ю. Довгаль ; наук. кер. Ю. В. Панура ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 70 с.