Основи зв’язку та радіоелектронна боротьба як вид бойового забезпечення

Анотація
У навчальному посібнику розглянуті основи радіоелектронної боротьби як складової бойового забезпечення сучасного загальновійськового бою (дій) та основи організації зв’язку у підрозділах Сухопутних військ тактичної ланки. У додатках наведені засоби РЕБ та РЕР армії РФ, інструкції з експлуатації основних сучасних засобів зв’язку, що використовуються в підрозділах Сухопутних військ Збройних сил України в операції Об’єднаних сил (АТО) на Донбасі. Призначений для курсантів, які навчаються за всіма військовими спеціальностями та спеціалізаціями у закладах вищої освіти України, громадян України, які навчаються за програмою підготовки офіцерів запасу під час вивчення модулів «Тактична та тактико-спеціальна підготовка», «Всебічне забезпечення бою (дій)» навчальної дисципліни «Військова підготовка» та офіцерів тактичної ланки управління з невеликим досвідом роботи. The textbook covers the basics of electronic warfare as a component of combat support for modern combined arms combat (operations) and the basics of organizing communications in tactical level units of the Army. The appendices contain electronic warfare and electronic warfare equipment of the Russian Army, as well as instructions for the operation of the main modern communication equipment used in the units of the Land Forces of the Armed Forces of Ukraine in the Joint Forces Operation (JFO) in Donbas. It is intended for cadets studying in all military specialties and specializations in higher education institutions of Ukraine, citizens of Ukraine studying under the reserve officer training program in the modules "Tactical and tactical-specialized training" and "Comprehensive support of combat (actions)" of the discipline "Military training" and tactical command officers with little work experience.
Опис
Ключові слова
антитерористична операція, радіоелектронна боротьба, бойова охорона, державна таємниця, радіоелектронні засоби, радіоелектронний захист, Збройні сили України, військова техніка, anti-terrorist operation, electronic warfare, combat protection, state secret, electronic means, electronic defense, Armed Forces of Ukraine, military equipment
Бібліографічний опис
Зайцев Д. В. Основи зв’язку та радіоелектронна боротьба як вид бойового забезпечення : навчальний посібник / Д. В. Зайцев, А. О. Яфонкін, В. В. Ярема ; Університет державної фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 280 с.