Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта»)

dc.contributor.authorГреян Ані Артемівна
dc.contributor.authorGreyan Ani Artemivna
dc.date.accessioned2023-05-04T12:37:21Z
dc.date.available2023-05-04T12:37:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractРезультати досліджень вказують на важливість сутності управління продуктивністю праці на прикладі ТОВ «Нова пошта». Охарактеризовано категорії «продуктивності праці» як критерію ефективності господарювання; окреслено сучасні підходи до оцінки продуктивності праці; аналіз рівня продуктивності праці на ТОВ «Нова пошта»; визначено загальні огляди господарської діяльності ТОВ «Нова пошта». Отримані результати можуть бути використані у подальших теоретичних дослідженнях проблем управління продуктивності праці ТОВ «Нова пошта». Research results indicate the importance of the essence of labor productivity management on the example of Nova Poshta LLC. The categories of "labor productivity" as a criterion of economic efficiency are characterized; modern approaches to labor productivity assessment are outlined; analysis of the level of labor productivity at Nova Poshta LLC; general overviews of the economic activity of "Nova Poshta" LLC are defined. The obtained results can be used in further theoretical studies of labor productivity management problems of Nova Poshta LLC.
dc.identifier.citationГреян А. А. Управління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта») : кваліфікаційна робота / А. А. Греян ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 61 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/292
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectуправління продуктивністю праці продуктивність ефективність
dc.subjectlabor productivity management performance efficiency
dc.titleУправління продуктивністю праці (ТОВ «Нова пошта»)
dc.title.alternativeLabor productivity management (Nova Poshta LLC)
Файли