Світовий ринок мінеральних добрив : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи. Визначити роль світового ринку мінеральних добрив та механізм його функціонування, охарактеризувати сучасний стан та перспективи розвитку світового ринку мінеральних добрив. Завданнями роботи, що постають у процесі дослідження, відповідно до поставленої мети є: - визначити значення та роль світового ринку мінеральних добрив; - з’ясувати механізм функціонування світового ринку мінеральних добрив; - проаналізувати особливості сучасного стану світового ринку мінеральних добрив; - описати місце України на світовому ринку мінеральних добрив; - окреслити проблеми та перспективи розвитку світового ринку мінеральних добрив. Об’єкт дослідження - перспективи розвитку світового ринку мінеральних добрив. The goal of the work. To determine the role of the world market of mineral fertilizers and the mechanism of its functioning, to characterize the current state and prospects for the development of the world market of mineral fertilizers. The work tasks arising in the research process, in accordance with the set goal, are: - determine the importance and role of the world market of mineral fertilizers; - to find out the functioning mechanism of the world market of mineral fertilizers; - to analyze the features of the current state of the world mineral market fertilizers; - describe the place of Ukraine in the world market of mineral fertilizers; - outline the problems and prospects of the world market development mineral fertilizers. The object of the study is the prospects for the development of the world market mineral fertilizers.
Опис
Ключові слова
мінеральні добрива, світовий ринок, експорт, імпорт, сільське господарство, mineral fertilizers, world market, export, import, agriculture
Бібліографічний опис
Мизовець О. Р. Світовий ринок мінеральних добрив : сучасний стан, тенденції, перспективи розвитку : кваліфікаційна робота / О. Р. Мизовець ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 56 с.