Знищення майна вилученого за порушення митного законодавства у Фінляндії

dc.contributor.authorПопель Сергій Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorPopel` Serhiy Anatoliyovychen_EN
dc.date.accessioned2023-09-11T10:31:58Z
dc.date.available2023-09-11T10:31:58Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractДосліджено, що серед усіх способів розпорядження майном, що перейшло у власність держави способом, який використовується найчастіше, у Фінляндії, є знищення чи руйнування. Це пов’язано із тим, що досить часто товари, які вилучаються на користь держави, є небезпечними, їх термін зберігання скінчився або такі, які не підлягають реалізації або безоплатній передачі іншим установам чи організаціям. В ході дослідження визначено, що для України вивчення міжнародного досвіду щодо знищення чи руйнування товарів вилучених за порушення митних правил є особливо актуальним, оскільки одним із завдань в рамках реалізації плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншого передбачено виконання низки завдання, серед яких наближення законодавства України до законодавства ЄС, у тому числі, у питанні розпорядження майном, що вилучається за порушення митного законодавства. It has been investigated that among all means of disposing of state property in the most commonly used way in Finland is destruction or destruction. This is due to the fact that quite often goods that are removed for the benefit of the state are dangerous, their shelf life has expired or they are not subject to sale or to be transferred to other institutions or organizations for free. The study identified that for Ukraine the study of international experience in the destruction or destruction of goods seized for breach of customs rules is particularly relevant, as one of the tasks in the implementation of the plan of implementation of the Association Agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, The European Atomic Energy Community and their Member States, on the other, provide for a number of tasks, including the approximation of Ukrainian legislation to EU law, including the issue of regulation. aynom that removed for violating customs legislation.
dc.identifier.citationПопель С. А. Знищення майна вилученого за порушення митного законодавства у Фінляндії / С. А. Попель // Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конференції, Ірпінь-Хмельницький, 17-24 травня 2019 р. / Державна фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики, НДЦ митної справи – Ірпінь-Хмельницький : НДЦ митної справи, 2019. – С. 62–64
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/712
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь-Хмельницький : НДЦ митної справи
dc.relation.isreferencedby1. Destruction of goods in commercial traffic. URL: https://tulli.fi/en/businesses/import/destruction-of-goods-in-commercial-traffic 2. Про виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони: постанова Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106. Дата оновлення: 18.28.2018. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP171106.html.
dc.subjectвилучення, розпорядження, порушення митного законодавства, класифікаціяuk_UA
dc.subjectremoval, disposal, violation of customs legislation, classificationen_EN
dc.titleЗнищення майна вилученого за порушення митного законодавства у Фінляндії
dc.title.alternativeDestruction of property seized for violation of customs legislation in Finland
dc.typeThesis
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
theses_2019_IR _320.pdf
Розмір:
542.21 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання