Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Метою випускної роботи є дослідження теоретичних, методичних та практичних питань з бухгалтерського обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) приватного підприємства «Євротранс Юг», основною метою діяльності якого є надання послуг з пасажирських перевезень. Предметом дослідження в кваліфікаційній роботі виступають теоретичні, методичні та практичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг). Об’єктом дослідження – процес обліку та аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) ПП «Євротранс Юг». Базою дослідження виступає ПП «Євротранс Юг». Виконання поставлених завдань досягнуто з використанням наступних методів: історичного, групування, порівняння, математичного, аналізу та синтезу, абсолютних та відносних величин, табличного, узагальнення тощо. The purpose of the thesis is to study theoretical, methodological and practical issues of accounting and auditing of revenues from the sale of products (goods, services) of the private enterprise "Evrotrans Yug", the main purpose of which is the provision of passenger transportation services. The theoretical, methodical and practical aspects of accounting and auditing of revenues from the sale of products (goods, services) are the subject of research in the qualification work. The object of the research is the process of accounting and auditing of revenues from the sale of products (goods, services) of the PE "Evrotrans Yug". The basis of the research is the PE "Evrotrans Yug". The tasks were accomplished using the following methods: historical, grouping, comparison, mathematical, analysis and synthesis, absolute and relative values, tabular, generalization, etc.
Опис
Ключові слова
облік, аудит, доходи від реалізації продукції (товарів, робіт), accounting, auditing, income from the sale of products (goods, works)
Бібліографічний опис
Заболотна Н. С. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) : кваліфікаційна робота / Н. С. Заболотна ; наук. кер. О. В. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 55 с.