Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)

dc.contributor.authorЗаболотна Надія Сергіївна
dc.contributor.authorZabolotna Nadiya Serhiyivna
dc.date.accessioned2023-04-25T08:06:00Z
dc.date.available2023-04-25T08:06:00Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ ході роботи було розкрито суть поняття дослідження теоретичних, методичних та практичних питань з бухгалтерського обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) приватного підприємства «Євротранс Юг», основною метою діяльності якого є надання послуг з пасажирських перевезень. Виконання поставлених завдань досягнуто з використанням наступних методів: історичного, групування, порівняння, математичного, аналізу та синтезу, абсолютних та відносних величин, табличного, узагальнення тощо. In the course of the work, the essence of the concept of the study of theoretical, methodical and practical issues of accounting and auditing of income from the sale of products (goods, services) of the private enterprise "Evrotrans Yug", the main purpose of which is the provision of passenger transportation services, was revealed. The tasks were accomplished using the following methods: historical, grouping, comparison, mathematical, analysis and synthesis, absolute and relative values, tabular, generalization, etc.
dc.identifier.citationЗаболотна Н. С. Організаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг) : кваліфікаційна робота / Н. С. Заболотна ; наук. кер. О. В. Паянок ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. аудиту державного фінансового контролю та аналізу. — Ірпінь, 2023. — 55 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/185
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectоблік, аудит, доходи від реалізації продукції (товарів, робіт)
dc.subjectaccounting, auditing, income from the sale of products (goods, works)
dc.titleОрганізаційно-методичні підходи до обліку і аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, послуг)
dc.title.alternativeOrganizational and methodical approaches to the accounting and auditing of income from the sale of products (goods, services)
Файли