Методика вивчення показникових рівнянь та нерівностей з використанням інноваційних технологій навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Тема «Показникова функція» займає велике місце в шкільній програмі з математики в 10 класі, їй приділяється багато часу. У процесі вивчення цього розділу учні систематизують, узагальнюють і поглиблюють знання про степені і корені та їх властивості, засвоюють поняття показникової функцій, її властивості та графік, навички та вміння виконувати тотожні перетворення показникових виразів, розв’язувати показникові рівняння й нерівності та їх системи. The topic "Exponential function" occupies a large place in the school curriculum for mathematics in the 10th grade, and a lot of time is devoted to it. In the process of studying this section, students systematize, generalize and deepen knowledge about powers and roots and their properties, learn the concept of exponential functions, their properties and graphs, skills and abilities to perform identical transformations of exponential expressions, solve exponential equations and inequalities and their systems.
Опис
Ключові слова
methods of studying mathematics, exponential and, methods of studying mathematics, exponential and logarithmic equations and inequalities, innovative learning technologies
Бібліографічний опис
Пластун Є. В. Особливості підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання : кваліфікаційна робота / Є. В. Пластун ; наук. кер. М. М. Семко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. кібернетики та прикладної математики. Ірпінь, 2024. 85 с.