Методика вивчення показникових рівнянь та нерівностей з використанням інноваційних технологій навчання

dc.contributor.authorПластун Єгор Вячеславович
dc.contributor.authorPlastun Yehor Vyacheslavovych
dc.date.accessioned2024-02-26T12:06:11Z
dc.date.available2024-02-26T12:06:11Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstract Показникова функція займає велике місце в шкільній програмі з математики в 10 класі, їй приділяється багато часу. У процесі вивчення цього розділу учні систематизують, узагальнюють і поглиблюють знання про степені і корені та їх властивості, засвоюють поняття показникової функцій, її властивості та графік, навички та вміння виконувати тотожні перетворення показникових виразів, розв’язувати показникові рівняння й нерівності та їх системи. The exponential function occupies a large place in the school curriculum for mathematics in the 10th grade, and a lot of time is devoted to it. In the process of studying this chapter, students systematize, generalize and deepen knowledge about powers and roots and their properties, learn the concept of exponential functions, their properties and graphs, skills and abilities to perform identical transformations of exponential expressions, solve exponential equations and inequalities and their systems.
dc.identifier.citationПластун Є. В. Особливості підготовки учнів 11 класів до державної підсумкової атестації і зовнішнього незалежного оцінювання : кваліфікаційна робота / Є. В. Пластун ; наук. кер. М. М. Семко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. кібернетики та прикладної математики. Ірпінь, 2024. 85 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1428
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectmethods of studying mathematics, exponential and
dc.subjectmethods of studying mathematics, exponential and logarithmic equations and inequalities, innovative learning technologies
dc.titleМетодика вивчення показникових рівнянь та нерівностей з використанням інноваційних технологій навчання
dc.title.alternativeMethods of studying exponential equations and inequalities using innovative learning technologies
Файли