Запобігання порушення прав інтелектуальної власності в е-комерції (Досвід європейської практики для України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
Стаття присвячена питанням захисту прав інтелектуальної власності в е-комерції. Проаналізовано основний понятійно-категорійний апарат у сфері захисту прав інтелектуальної власності в електронній комерції та на основі цього аналізу розмежовано поняття «фальсифікат», «контрафакт», «піратська продукція», «неоригінальна продукція», «підробка». Зроблено висновок про те, що поняття «контрафактна продукція» ширше, ніж поняття «фальсифікат», оскільки на практиці фальсифіковану продукцію можна розглядати як вид контрафактної. The article is devoted to the protection of intellectual property rights in e-commerce. The main conceptual and categorical apparatus in the field of protection of intellectual property rights in e-commerce is analyzed and on the basis of this analysis the concept is distinguished "Counterfeit", "counterfeit", "pirated products", "non-original products", "counterfeit". It is concluded that the concept "Counterfeit products" are broader than the concept of "counterfeit", because in practice counterfeit products can be considered as a type of counterfeit.
Опис
Ключові слова
інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, електронна комерція, захист прав інтелектуальної власності, правопорушення у сфері прав інтелектуальної власності в е-комерції., intellectual property, intellectual property law, e-commerce, protection of intellectual property rights, offenses in the field of intellectual property rights in e-commerce.
Бібліографічний опис
Романюк У. В. Запобігання порушення прав інтелектуальної власності в е-комерції (Досвід європейської практики для України) / У. В. Романюк // Порівняльно-аналітичне право. – 2020. – №1. – С. 186–191.
Зібрання