Вплив військово-спортивного орієнтування на рекреаційну складову військовослужбовців

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі представлена характеристика спортивного орієнтування як військово-прикладного виду спорту. Розглядається навчально-тренувальний процес військовослужбовців, розкриваються основні чинник від яких залежить спортивний результат у військово-спортивному орієнтуванні, що у свою чергу призводить до покращення фізичної та бойової підготовленості військовослужбовців. The work presents the characteristics of orienteering as a military-applied sport. The educational and training process of military personnel is considered, the main factors that depend on the sports result in military and sports orientation are revealed, which in turn leads to the improvement of the physical and combat readiness of military personnel.
Опис
Ключові слова
спортивне орієнтування, військовослужбовець, військово-прикладний, фізична, технічна та психологічна підготовленість, sports orientation, military serviceman, military applied, physical, technical and psychological preparedness
Бібліографічний опис
Ілюхін А. І. Вплив військово-спортивного орієнтування на рекреаційну складову військовослужбовців : кваліфікаційна робота / А. І. Ілюхін ; наук. кер. Р. В. Головащенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 57 с.