Вплив військово-спортивного орієнтування на рекреаційну складову військовослужбовців

dc.contributor.authorІлюхін Артем Ігорович
dc.contributor.authorIlyukhin Artem Ihorovych
dc.date.accessioned2023-06-09T07:55:31Z
dc.date.available2023-06-09T07:55:31Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ роботі представлена характеристика спортивного орієнтування як військово-прикладного виду спорту. Розглядається навчально-тренувальний процес військовослужбовців, розкриваються основні чинник від яких залежить спортивний результат у військово-спортивному орієнтуванні, що у свою чергу призводить до покращення фізичної та бойової підготовленості військовослужбовців. The work presents the characteristics of orienteering as a military-applied sport. The educational and training process of military personnel is considered, the main factors that depend on the sports result in military and sports orientation are revealed, which in turn leads to the improvement of the physical and combat readiness of military personnel.
dc.identifier.citationІлюхін А. І. Вплив військово-спортивного орієнтування на рекреаційну складову військовослужбовців : кваліфікаційна робота / А. І. Ілюхін ; наук. кер. Р. В. Головащенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 57 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/442
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectспортивне орієнтування, військовослужбовець, військово-прикладний, фізична, технічна та психологічна підготовленість
dc.subjectsports orientation, military serviceman, military applied, physical, technical and psychological preparedness
dc.titleВплив військово-спортивного орієнтування на рекреаційну складову військовослужбовців
dc.title.alternativeThe influence of military sports orientation on the recreational component of military personnel
Файли