Якість правової освіти громадян як чинник податкової безпеки України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Review of Economics and Finance
Анотація
Постановка проблеми дослідження зумовлена результатами моніторингу якості надання освітніх послуг у сфері податкової освіти громадянам України. Актуальність досліджуваної проблеми пов’язана з загальноприйнятим визнанням того, що напрями розвитку освіти в Україні не мали достатньо системного та комплексного характеру, а тому не сприяли формуванню цілісної державної політики у сфері освіти. Метою даної статті є висвітлення окремих освітніх проблем, а також надання рекомендацій щодо підвищення якості юридичної освіти в Україні з метою підвищення її податкової безпеки. Для дослідження сфери юридичної освіти в Україні застосовано такі наукові методи: діалектичний, історичний, формально-правовий, аксіологічний, герменевтичний. В результаті виявлено такі проблеми юридичної освіти в Україні: відсутність єдиних стандартів, непотрібні дисципліни в навчальних програмах, недостатня практична база навчання, потреба у висококваліфікованих викладацьких кадрах, недостатня орієнтація на зарубіжний досвід, використання старих методик. , недостатня кількість викладачів, які володіють іноземними мовами, потреба в нових способах подачі інформації, надмірна кількість юридичних шкіл та проблема оцінювання. Mutual agreement procedure (MAP) is an important instrument for resolving disputes on taxation not in accordance with the provisions of double taxation agreements. Nevertheless, its potential was not applied widely neither by taxpayers nor by the competent authorities in Ukraine. In 2020, the national legislator introduced changes to the Tax Code of Ukraine that might positively impact on the practice of application of MAP in Ukraine and make it more certain and comfortable for taxpayers and tax authorities. The taxpayers received the right to initiate MAP between competent authorities of contracting states in case of taxation not in accordance with the provisions of double taxation treaties. At the same time, the new legal provisions have few deficiencies in comparison with the international standards of international taxation included in the OECD MTC and its commentaries. Based on the results of the comparative analysis, the amendments to the Tax Code of Ukraine are proposed in the article.
Опис
Ключові слова
питання освіти, фінансової безпеки, держави, права, економічного добробуту, рівня життя., education issues, financial safety, state, law, economic well-being, standard of living
Бібліографічний опис
Kasianenko L. M. The quality of Legal Education of Citizens as a Factor of the Tax Security of Ukraine / L. M. Kasianenko, P. V. Kolomiiets // Review of Economics and Finance. – 2022. –No. 20. – P. 236–242.
Зібрання