Правові проблеми реформування соціальних пільг в Україні

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Малий і середній бізнес
Анотація
У статті розкривається зміст соціальних пільг, уточнюється їх класифікація. Визначаються основні проблеми існуючої системи соціальних пільг в Україні, наводяться пріоритетні шляхи реформування окремих видів пільг на основі уточненої класифікації. The article reveals the social benefits, confirmed their classification. Identifies the major problems of the existing system of social benefits in Ukraine are ways to reform the priority of certain types of benefits on the basis of an updated classification.
Опис
Ключові слова
соціальні пільги, соціальний захист, реформування, державна політика., social benefits, social security, reform, state policy.
Бібліографічний опис
Обривкіна О. М. Правові проблеми реформування соціальних пільг в Україні / О. М. Обривкіна // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). – 2013. – № 1-2 (52-53). – С. 95–98.
Зібрання