Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Визначені основні положення, щодо процедури реєстрації об’єктів прав інтелектуальної власності в митному реєстрі. Проаналізовані функції між державними органами влади, Міністерством Фінансів України, Державної митної службою України та митними органами, щодо порядку реєстрації та ведення митного реєстру об’єктів прав інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону. The main provisions on the procedure for registering objects of intellectual property rights in the customs register are defined. The functions between state authorities, the Ministry of Finance of Ukraine, the state customs service of Ukraine and customs authorities regarding the procedure for registering and maintaining the customs register of objects of intellectual property rights that are protected in accordance with the law are analyzed.
Опис
Ключові слова
митні органи, митний реєстр, інтелектуальна власність, об’єкти права інтелектуальної власності, customs authorities, customs register, intellectual property, objects of intellectual property rights
Бібліографічний опис
Борса В. В. Митний реєстр об’єктів права інтелектуальної власності / В. В. Борса // Вектори еволюції та перспективи підприємництва в умовах сучасних викликів : зб. матер. IV Міжнар. наук.-практ. конф. «Економічні перспективи підприємництва», 8–9 жовтня 2020 р., м. Ірпінь : у 2 ч. / Мін-во освіти і науки України, Мін-во фінансів України, Університет ДФС України [та ін.]. – Ірпінь, 2020. – Ч. 1. – С. 142–144. – (Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 160).
Зібрання