Правове регулювання єдиного соціального внеску як складової формування соціальних позабюджетних фондів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Соціологія права
Анотація
У статті досліджено законодавчу базу, що регулює єдиний соціальний внесок. Визначено місце єдиного соціального внеску в формуванні соціальних позабюджетних фондів. Проаналізовано історію формування соціальних позабюджетних фондів. Investigational legislative base which regulates the unique social payment. History of forming of social off-budget funds is analysed. Certainly place of the unique social payment in forming of social off-budget funds.
Опис
Ключові слова
єдиний соціальний внесок, соціальні позабюджетні фонди, розмір єдиного соціального внеску., only social payment, social off-budget funds, size of the unique social payment.
Бібліографічний опис
Лаговська Н. В. Правове регулювання єдиного соціального внеску як складової формування соціальних позабюджетних фондів / Н. В. Лаговська // Соціологія права. – 2015. – № 1-2 (12-13). – С. 75–81.
Зібрання