Управління малим рестораном та шляхи його вдосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Управління ресторанним бізнесом є складним завданням, яке вимагає компетентності, креативності та здатності впоратися з різноманітними аспектами діяльності ресторану. Відправною точкою для успішного управління є глибоке розуміння ринку, задоволення потреб клієнтів та ефективне 12 впровадження стратегій та практик, які сприяють досягненню мети підприємства – надання високоякісних послуг організації харчування та досягнення прибутку Management of the restaurant business and folding objectives, as well as the competence, creativity and safety in accordance with the innovative aspects of the restaurant's activity. A good point for the successful management of the market, the satisfaction of the needs of the clients and the effectiveness of 12 strategies and practices, which are to ensure the reach of the enterprise – the provision of high-quality services to the organization of food and the reach of the budget
Опис
Ключові слова
ресторанний бізнес, менеджмент, ефективність, управління доходами, інновації, restaurant business, management, efficiency, revenue management, innovation
Бібліографічний опис
Салюк С. С. Управління малим рестораном та шляхи його вдосконалення : кваліфікаційна робота (проєкт) / С. С. Салюк ; наук. кер. М. В. Гусятинський ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. соціальної філософії та управління. — Ірпінь, 2023. – 70 с.