Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Збірник містить матеріали науково-практичного круглого столу «Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії», який відбувся 26 жовтня 2018 року. У публікації розкрито теоретико-правові засади функціонування інституту електронної перевірки, досліджено світову практику проведення е-аудиту, охарактеризовано спеціалізоване програмне забезпечення аналізу даних як необхідна складова проведення е-аудиту та надано пропозиції щодо вдосконалення контрольно-перевірочної функції фіскальних органів завдяки впровадженню е-аудиту. The collection contains materials of the scientific-practical round table "Electronic audit: world achievements and national realities", which took place on October 26, 2018. The publication reveals the theoretical and legal principles of the functioning of the Institute of electronic verification, examines the global practice of conducting e-audits, describes the specialized software for data analysis as an essential component of conducting e-audits and proposes to improve the control and verification function of fiscal authorities through the introduction of e-auditing.
Опис
Ключові слова
електронні перевірки, е-аудит, адміністрування податків, electronic checks, e-audit, tax administration
Бібліографічний опис
Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії : зб. матер. наук.-практ. круглого столу, 26 жовтня 2018 р., Ірпінь / Держ. фіскальна служба України, Ун-т держ. фіскальної служби України, НДІ фіскальної політики. – Ірпінь. – 2018. – 64 с.