Розвиток вітчизняного ринку послуг податкового консультування: стан, проблеми, перспективи

dc.contributor.authorМатвійчук Таісія Олексіївна
dc.contributor.authorMatviychuk Tayisiya Oleksiyivna
dc.date.accessioned2023-04-26T12:19:43Z
dc.date.available2023-04-26T12:19:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractМета роботи – висвітлення ключових аспектів стану та особливостей функціонування ринку консалтингових послуг в Україні та визначення проблемних аспектів та тенденції його розвитку з урахуванням досвіду країн Європи. Предметом дослідження є ринок послуг податкового консультування. Об’єктом дослідження є процес надання консультацій в сфері оподаткування незалежними податковими консультантами. Практичне значення одержаних результатів полягає у можливості використання матеріалів дослідження у процесі реалізації заходів щодо підвищення рівня податкової культури платників податків та формування позитивного іміджу громадських організацій, які надають послуги податкового консалтингу/пов’язані з податковим консалтингом, зокрема в роботі органів Державної податкової служби України, а також інших органів, що здійснюють податкове консультування. The purpose of the study is to highlight the key aspects of the state and peculiarities of the functioning of the consulting services market in Ukraine and to identify problematic aspects and trends in its development, taking into account the experience of European countries. The subject of the study is the market of tax consulting services. The object of the study is the process of providing tax advice by independent tax consultants. The practical significance of the results obtained lies in the possibility of using the research materials in the process of implementing measures to improve the level of taxpayers' tax culture and forming a positive image of public organizations providing tax consulting services/related to tax consulting, in particular in the work of the State Tax Service of Ukraine and other bodies providing tax consulting.
dc.identifier.citationМатвійчук Т. О. Розвиток вітчизняного ринку послуг податкового консультування: стан, проблеми, перспективи : кваліфікаційна робота / Т. О. Матвійчук ; наук. кер. О. С. Іванишина ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. фіскального адміністрування. — Ірпінь, 2023. — 107 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/205
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectоподаткування, витрати, облік, контроль, консультування
dc.subjecttaxation, expenses, accounting, control, consulting
dc.titleРозвиток вітчизняного ринку послуг податкового консультування: стан, проблеми, перспективи
dc.title.alternativeDevelopment of the domestic market of tax consulting services: status, problems, prospects
Файли