Методи та інструменти аналізу бізнес-процесів підприємства

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Автор оцінив динаміку обґрунтування теоретичних засад та розробку практичних рекомендацій щодо моделювання та оптимізації здійснення аналізу бізнес-процесів на торгівельному підприємстві. За результатами дослідження систематизовано теоретичні та практичні аспекти проведення аналізу бізнес-процесів; виявлено вплив оптимізації бізнес-процесів на діяльність підприємства; оцінено можливості ТОВ «Індустрія білизни» щодо здійснення аналізу власних бізнес-процесів. The author evaluated the dynamics of substantiation of theoretical foundations and development of practical recommendations for modeling and optimization of business process analysis at a trading enterprise. According to the results of the research, the theoretical and practical aspects of the analysis of business processes were systematized; the influence of optimization of business processes on the activity of the enterprise was revealed; the possibilities of LLC "Underwear Industry" regarding the analysis of its own business processes were assessed.
Опис
Ключові слова
бізнес-процеси; аналіз бізнес-процесів оптимізація методологія цифровізація, business processes analysis of business processes optimization methodology digitization
Бібліографічний опис
Марченко М. О. Методи та інструменти аналізу бізнес-процесів підприємства : кваліфікаційна робота / М. О. Марченко ; наук. кер. Л. Л. Лазебник ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. економіки, підприємництва та економічної безпеки. — Ірпінь, 2023. — 54 с.