Управління коштами Пенсійного фонду України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо пріоритетів удосконалення управління коштами Пенсійного фонду України. Одержані результати можуть становити інтерес для державних регулюючих органів. Отримані висновки та пропозиції можуть бути використані на практиці щодо усунення негативних впливів на формування доходної частини ПФУ та сприятимуть покращенню процесу управління коштами фонду. Based on the results of the research, conclusions and recommendations were formulated regarding the priorities for improving the management of the Pension Fund of Ukraine. The obtained results may be of interest to state regulatory bodies. The obtained conclusions and suggestions can be used in practice to eliminate negative effects on the formation of the revenue part of the PFU and will contribute to the improvement of the fund management process.
Опис
Ключові слова
пенсійний фонд України, пенсійне забезпечення, пенсійні виплати, бюджет, управління, пенсійне страхування., pension Fund of Ukraine, pension provision, pension payments, budget, management, pension insurance.
Бібліографічний опис
Рудик Я. В. Управління коштами Пенсійного фонду України : кваліфікаційна робота / Я. В. Рудик ; наук. кер. М. Д. Ріппа ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 60 с.