Управління коштами Пенсійного фонду України

dc.contributor.authorРудик Ярослав Володимирович
dc.contributor.author Rudyk Yaroslav Volodymyrovych
dc.date.accessioned2023-03-30T07:49:21Z
dc.date.available2023-03-30T07:49:21Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractЗа результатами дослідження сформульовані висновки та рекомендації щодо пріоритетів удосконалення управління коштами Пенсійного фонду України. Одержані результати можуть становити інтерес для державних регулюючих органів. Отримані висновки та пропозиції можуть бути використані на практиці щодо усунення негативних впливів на формування доходної частини ПФУ та сприятимуть покращенню процесу управління коштами фонду. Based on the results of the research, conclusions and recommendations were formulated regarding the priorities for improving the management of the Pension Fund of Ukraine. The obtained results may be of interest to state regulatory bodies. The obtained conclusions and suggestions can be used in practice to eliminate negative effects on the formation of the revenue part of the PFU and will contribute to the improvement of the fund management process.
dc.identifier.citationРудик Я. В. Управління коштами Пенсійного фонду України : кваліфікаційна робота / Я. В. Рудик ; наук. кер. М. Д. Ріппа ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 60 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/147
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectпенсійний фонд України, пенсійне забезпечення, пенсійні виплати, бюджет, управління, пенсійне страхування.
dc.subjectpension Fund of Ukraine, pension provision, pension payments, budget, management, pension insurance.
dc.titleУправління коштами Пенсійного фонду України
dc.title.alternativeManagement of funds of the Pension Fund of Ukraine
dc.typeOther
Файли