Особливості просторової організації тіла борців вільного стилю в процесі спортивної підготовки

dc.contributor.authorКоротков Сергій Юрійович
dc.contributor.authorKorotkov Serhiy Yuriyovych
dc.date.accessioned2023-06-09T08:16:48Z
dc.date.available2023-06-09T08:16:48Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо підвищенням видовищності, динамічності та інтенсивності змагальних поєдинків. Скорочується час змагальних сутичок, тривалість проведення змагань, значно збільшується щільність ведення боротьби. Внесені зміни інтенсифікують змагальні сутички та напруженість змагальної діяльності загалом. Водночас вільну боротьбу характеризують нестандартні ациклічні руху змінної інтенсивності в результаті використання великих м'язових зусиль в момент активної протидії супернику. Усе це підвищує вимоги до рівня фізичної, технічної підготовленості борців вільного стилю. In the qualifying work, issues related to increasing the spectacle, dynamism and intensity of competitive matches are considered. The time of competitive skirmishes, the duration of the competition is shortened, and the intensity of the struggle is significantly increased. The introduced changes intensify competitive clashes and tension of competitive activity in general. At the same time, free wrestling is characterized by non-standard acyclic movements of variable intensity as a result of the use of large muscular efforts at the moment of active opposition to the opponent. All this increases the requirements for the level of physical and technical preparation of freestyle wrestlers.
dc.identifier.citationКоротков С. Ю. Особливості просторової організації тіла борців вільного стилю в процесі спортивної підготовки : кваліфікаційна робота / С. Ю. Коротков ; наук. кер. С. В. Крупеня ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 64 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/445
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectборотьба, результат, вимоги, поєдинок, суперник
dc.subjectstruggle, result, demands, match, opponent
dc.titleОсобливості просторової організації тіла борців вільного стилю в процесі спортивної підготовки
dc.title.alternativeFeatures of the spatial organization of the body of freestyle wrestlers in the process of sports training
Файли