Фізична реабілітація при статичних деформаціях опорно-рухового апарату у підлітків, що займаються спортивними танцями

dc.contributor.authorОлійник Дмитро Іванович
dc.contributor.authorOliinyk Dmytro Ivanovych
dc.date.accessioned2023-06-09T08:35:12Z
dc.date.available2023-06-09T08:35:12Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі розглядаються питання щодо характеристики спортивних танців на сучасному етапі їх розвитку характеризуються цілорічної підготовкою, високими тренувальними навантаженнями і великою кількістю змагань. Складно-координаційний характер спортивних танців, участь в роботі великої кількості м'язів, необхідність утримання специфічного положення рук, голови, корпусу протягом всього часу виконання змагальної композиції висуває певні вимоги до функціональної та фізичної підготовленості ОРА спортсмена. Порушення співвідношення навантаження і відпочинку, перевищення нормальної амплітуди рухів в хребті і ранній перехід спортсмена на вузьку спеціалізацію сприяють розвитку змін в усіх елементах хребетного сегменту. In the qualifying work, questions regarding the characteristics of sports dances at the current stage of their development are considered, characterized by year-round training, high training loads and a large number of competitions. The complex-coordinating nature of sports dances, participation in the work of a large number of muscles, the need to maintain a specific position of the hands, head, and body during the entire time of performing a competitive composition puts forward certain requirements for the functional and physical readiness of the athlete's ORA. Violation of the ratio of load and rest, exceeding the normal amplitude of movements in the spine and the early transition of an athlete to a narrow specialization contribute to the development of changes in all elements of the spinal segment.
dc.identifier.citationОлійник Д. І. Фізична реабілітація при статичних деформаціях опорно-рухового апарату у підлітків, що займаються спортивними танцями : кваліфікаційна робота / Д. І. Олійник; наук. кер. С. В. Крупеня ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 76 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/448
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectтанці, тренування, навантаження, спортсмен, порушення
dc.subjectdancing, training, exercise, athlete, violation
dc.titleФізична реабілітація при статичних деформаціях опорно-рухового апарату у підлітків, що займаються спортивними танцями
dc.title.alternativePhysical rehabilitation for static deformations of the musculoskeletal system in teenagers engaged in sports dancing
Файли