Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : збірник тез доповідей ІІІ науково-практичної інтернет-конференції

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь–Хмельницький
Анотація
У збірнику опубліковано тези доповідей ІІІ науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі». Публікації відображають результати наукових пошуків авторів, присвячені висвітленню актуальних питань: забезпечення національної та митної безпеки України в умовах глобалізації; сприяння міжнародній торгівлі у контексті спрощення митних процедур; митне регулювання в системі важелів впливу держави на зовнішньоекономічну діяльність; боротьба з контрабандою та порушеннями митних правил як пріоритет економічної політики України; кадровий менеджмент в умовах інституційних змін. The abstracts of the reports of the third scientific and practical Internet conference «Topical problems of national security and simplification of international trade procedures».
Опис
Ключові слова
національна безпека, міжнародна торгівля, митні процедури, national security, international trade, customs procedures
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми забезпечення національної безпеки та спрощення процедур міжнародної торгівлі : зб. тез ІІІ наук.-практ. інтернет-конф., 17–24 травня 2019 р., м. Ірпінь – м. Хмельницький / Державна фіскальна служба України, Ун-т ДФС України, Наук.-дослідний ін-т фіскальної політики, Наук.-дослідний центр митної справи. – Ірпінь–Хмельницький, 2019. – 138 с.