Управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations
Анотація
У статті розглянуто управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України, проаналізовано зарубіжний досвід та ланцюг споживчої цінності авіаційних послуг. На основі досвіду зарубіжних країн запропоновано центри створення інтегрованої цінності малобюджетних і класичних авіакомпаній щодо покращення управління економічною діяльністю авіапідприємств на українському ринку. The article examines the management of the economic activity of global airlines on the Ukrainian market, analyzes foreign experience and the consumer value chain of aviation services. On the basis of the experience of foreign countries, centers for creating integrated value of low-budget and classic airlines have been proposed in order to improve the management of the economic activity of airlines on the Ukrainian market.
Опис
Ключові слова
авіакомпанія, цивільна авіація, міжнародна економічна діяльність, ланцюг цінностей, ефективне управління авіапідприємством, економічний механізм забезпечення ефективної діяльності, інтегрована цінність, airline, civil aviation, international economic activity, value chain, effective airline management, economic mechanism for ensuring effective activity, integrated value.
Бібліографічний опис
Коваленко Ю. М. Управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України / Ю. М. Коваленко, К. С. Щербак // Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations. – 2017. – Вип. 2. – С. 61–68.
Зібрання