Управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України

dc.contributor.authorКоваленко Юлія Михайлівнаuk_UA
dc.contributor.authorЩербак Катерина Сергіївнаuk_UA
dc.contributor.authorKovalenko Yulia Mykhailivnaen_EN
dc.contributor.authorShcherbak Kateryna Serhiivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-09T11:37:15Z
dc.date.available2023-06-09T11:37:15Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті розглянуто управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України, проаналізовано зарубіжний досвід та ланцюг споживчої цінності авіаційних послуг. На основі досвіду зарубіжних країн запропоновано центри створення інтегрованої цінності малобюджетних і класичних авіакомпаній щодо покращення управління економічною діяльністю авіапідприємств на українському ринку. The article examines the management of the economic activity of global airlines on the Ukrainian market, analyzes foreign experience and the consumer value chain of aviation services. On the basis of the experience of foreign countries, centers for creating integrated value of low-budget and classic airlines have been proposed in order to improve the management of the economic activity of airlines on the Ukrainian market.
dc.identifier.citationКоваленко Ю. М. Управління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України / Ю. М. Коваленко, К. С. Щербак // Економіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations. – 2017. – Вип. 2. – С. 61–68.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/457
dc.language.isouk_UA
dc.publisherЕкономіка та митно-правові відносини = Economy and customs and legal relations
dc.relation.ispartofseriesВип. 2
dc.relation.isreferencedby1. Антощишина Н.І. Теоретичні положення формування інтегрованої цінності авіакомпанії [Електронний ресурс] / Н.І. Антощишина − Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua 2. Економіка логістичних систем: монографія / За наук. ред. Є. Крикавського та С. Кубіва. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2016. – 596 с. 3. Жаворонкова Г.В. Цінність авіатранспортної послуги як чинник підвищення конкурентоспроможності авіакомпаній України / Г. В. Жаворонкова // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць. Вип. 29. – К.: НАУ, 2011. – С. 307–312. 4. Калда К.О. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної продукції / К.О. Калда // Вісник Хмельницького Національного Університету. Економічні науки. – 2014. – № 1 – C. 206-211. 5. Коваленко Ю. М. Теоретичні аспекти сутності послуги і її види / Ю. М. Коваленко // Вісник Національного торговельно-економічного університету. – К. : 2012. – № 2 (82). – С. 38–46. 6. Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_038. 7. Костромина Е. В. Экономика авиакомпании в условиях рынка / Е. В. Костромина. — М. : НОУ ВКШ «Авиабизнес», 2015. — 189 с. 8. Костюк О. Концепція інтегрованого ланцюга поставок в лісопромисловому комплексі / О. Костюк // Регіональна економіка. – 2013. – №2. – С. 271–278. 9. Крикавський Є. В. Логістичне управління: Підруч. / Крикавський Є. В. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 684 с. 10. Масленникова Л. А. Формирование экономического механизма управления организацией на основе концепции цепочки ценностей: дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Масленникова Л. А. – М., 2003. – 244 с. 11. Мних О. Трансформація власності у розвитку відносин «підприємство-клієнт»: монографія / О. Мних. – Львів: Вид-во Національного університету «Львівська політехніка», 2013 – 250 с. 12. Пересада А. А. Інвестиційний аналіз / Пересада А. А. Онікієнко С. В., Коваленко Ю. М. / Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2003. – 134 с. 13. Пересада А. А. Проектное финансирование: учеб. / Пересада А. А., Майорова Т. В. – К.: КНЭУ, 2005. – 736 с. 14. Портер М. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / Майкл Е. Портер ; [пер. с англ.]. — М. : Альпина Бизнес букс, 2005. — 715 с.
dc.subjectавіакомпанія, цивільна авіація, міжнародна економічна діяльність, ланцюг цінностей, ефективне управління авіапідприємством, економічний механізм забезпечення ефективної діяльності, інтегрована цінністьuk_UA
dc.subjectairline, civil aviation, international economic activity, value chain, effective airline management, economic mechanism for ensuring effective activity, integrated value.en_EN
dc.titleУправління економічною діяльністю світових авіакомпаній на ринку України
dc.title.alternativeManagement of the economic activity of world airlines on the market of Ukraine
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2017_IR_109.pdf
Розмір:
747.01 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання