Здійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів

Ескіз недоступний
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз основних підходів до процесу посередництва при подоланні конфліктів, проаналізовано специфіку протікання стресу у менеджерів через конфліктні ситуації, результати вивчення впливу стресу на менеджерів. Досліджено і впроваджено у роботу підприємства програму профілактики стресу. In the qualification work, a theoretical analysis of the main approaches to the process of mediation in overcomin conflicts was carried out, the specifics of the flow of stress in managers due to conflict situations, the results of studying the impact of stress on managers were analyzed. A stress prevention program has been researched and implemented in the enterprise.
Опис
Ключові слова
посередництво, подолання конфліктів, специфіка протікання стресу, менеджер, конфліктні ситуації, результати впливу стресу, програма профілактики стресу., mediation, conflict resolution, specifics of stress, manager, conflict situations, results of stress, stress prevention program.
Бібліографічний опис
Грудініна О. О. Здійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів : кваліфікаційна робота / О. О. Грудініна ; наук. кер. О. Г. Льовкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціаьно-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 68 с.