Здійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів

dc.contributor.authorГрудініна Олександра Олександрівна
dc.contributor.authorHrudinina Oleksandra Oleksandrivna
dc.date.accessioned2023-03-28T12:37:13Z
dc.date.available2023-03-28T12:37:13Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractУ кваліфікаційній роботі здійснено теоретичний аналіз основних підходів до процесу посередництва при подоланні конфліктів, проаналізовано специфіку протікання стресу у менеджерів через конфліктні ситуації, результати вивчення впливу стресу на менеджерів. Досліджено і впроваджено у роботу підприємства програму профілактики стресу. In the qualification work, a theoretical analysis of the main approaches to the process of mediation in overcomin conflicts was carried out, the specifics of the flow of stress in managers due to conflict situations, the results of studying the impact of stress on managers were analyzed. A stress prevention program has been researched and implemented in the enterprise.
dc.identifier.citationГрудініна О. О. Здійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів : кваліфікаційна робота / О. О. Грудініна ; наук. кер. О. Г. Льовкіна ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціаьно-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 68 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/94
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectпосередництво, подолання конфліктів, специфіка протікання стресу, менеджер, конфліктні ситуації, результати впливу стресу, програма профілактики стресу.
dc.subjectmediation, conflict resolution, specifics of stress, manager, conflict situations, results of stress, stress prevention program.
dc.titleЗдійснення психологом процесу посередництва при подоланні конфліктів
dc.title.alternativeImplementation by a psychologist of the process of mediation in overcoming conflicts
dc.typeOther
Файли