Міжнародні економічні зв’язки громад у процесах сталого просторового розвитку

dc.contributor.authorКотелевич Сергій Миколайович
dc.contributor.authorKotelevych Serhiy Mykolayovych
dc.date.accessioned2024-03-05T12:53:32Z
dc.date.available2024-03-05T12:53:32Z
dc.date.issued2024
dc.description.abstractУ дипломній роботі проаналізовано обґрунтування теоретичних засад та формулювання практичних заходів щодо вдосконалення міжнародних економічних зв’язків громад Карпатського (Центрально-Східного) регіону Європи у процесах сталого просторового розвитку транскордонних територій. Визначено напрями вдосконалення міжнародних економічних зав’язків громад через призму реалізації європейської політики сусідства. The thesis analyzed the justification of the theoretical foundations and the formulation of practical measures to improve the international economic ties of the communities of the Carpathian (Central-Eastern) region of Europe in the processes of sustainable spatial development of cross-border territories. The directions for improving the international economic ties of communities through the prism of the implementation of the European neighborhood policy have been determined.
dc.identifier.citationКотелевич С. М. Міжнародні економічні зв’язки громад у процесах сталого просторового розвитку : кваліфікаційна робота / С. М. Котелевич ; наук. кер. М. А. Корж ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т податкової справи, обліку та аудиту, Каф. економічної політики та сталого розвитку. Ірпінь, 2024. 80 с.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1520
dc.language.isouk_UA
dc.publisherІрпінь
dc.subjectсталий розвиток, просторовий розвиток, транскордонне співробітництво, територіальні громади, транскордонні території
dc.subjectsustainable development, spatial development, cross-border cooperation, territorial communities, cross-border territories
dc.titleМіжнародні економічні зв’язки громад у процесах сталого просторового розвитку
dc.title.alternativeInternational economic relations of communities in the processes of sustainable spatial development
Файли