Особливості фітнес-програм для корекції конституції тіла жінок

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2024
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У даній дипломній роботі розглядаються питання впливу систематичних занять фітнесом на корекцію маси тіла у жінок. Проаналізовано й узагальнено практичний досвід тренерів Фітнес-клубу «Бойова жаба» м. Ірпінь, Київська обл. та наукові дослідження педагогічних технологій, які дозволяють ефективно використовувати програми фітнесу у корекції надмірної ваги жінок першого зрілого віку. Дослідження проводилось протягом переддипломної практики. This thesis examines the impact of systematic fitness classes on body weight correction in women. The practical experience of the trainers of the Fitness Club "Battle Frog" in Irpin, Kyiv Region was analyzed and summarized. and scientific studies of pedagogical technologies that allow effective use of fitness programs in the correction of overweight women of the first mature age. The research was conducted during pre-diploma practice.
Опис
Ключові слова
жінки першого зрілого віку, розроблена програма, антропометричні дані, зайва вага, фітнес-тренування, women of the first mature age, developed program, anthropometric data, overweight, fitness training
Бібліографічний опис
Овдейчук А. О. Особливості фітнес-програм для корекції конституції тіла жінок : кваліфікаційна робота / А. О. Овдейчук ; наук. кер. В. П. Чаплигін ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій спорту та реабілітації, Каф. технологій оздоровлення та фізкультурно-спортивної реабілітації. Ірпінь, 2024. 37 с.