Провали ринку і роль держави в умовах постіндустріальних трансформацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Розглянуто провали ринку і роль держави в умовах постіндустріальних трансформацій. The failure of the market and the role of the state in the conditions of post-industrial transformations are considered.
Опис
Ключові слова
ринок, трансформації, постіндустріальне суспільство, благо, суспільне благо, провали ринку., market, transformation, post-industrial society, good, public good, market failures.
Бібліографічний опис
Мацелюх Н. П. Провали ринку і роль держави в умовах постіндустріальних трансформацій / Н. П. Мацелюх // Право і держава в умовах глобалізації та регіоналізації : матер. міжнар. наук.-практ. конф., 14 жовтня 2011 р. / Державна податкова служба України, Нац. ун-т держ. податкової служби. – Ірпінь, 2011. – С. 583–585.
Зібрання