Посилення захисту прав на ринку фінансових послуг шлях до відновлення довіри споживачів

dc.contributor.authorМельник Олена Петрівнаuk_UA
dc.contributor.authorКовтун Валентина Миколаївнаuk_UA
dc.contributor.authorMelnyk Olena Petrivnaen_EN
dc.contributor.authorKovtun Valentyna Mykolaivnaen_EN
dc.date.accessioned2024-01-16T09:51:11Z
dc.date.available2024-01-16T09:51:11Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractУ статті розглядається низка змін до чинного законодавства по захисту інтересів споживачів фінансових послуг, що стосуються наступних напрямів: встановлення повноважень державних органів щодо захисту прав та визначення основних принципів такого захисту; розширення відповідальності фінансових установ за порушення прав споживачів; встановлення єдиних вимог до реклами фінансових послуг та порядок її надання, закріплено ознаки недобросовісної реклами; розкриття інформації про фінансові послуги, порядок та умови діяльності фінансових установ та інше. В публікації обґрунтовується необхідність більш ефективного вирішення конфліктів, що виникають на ринку фінансових послуг та пошуку альтернативних способів для їх розв’язання. Одним із таких механізмів в Україні передбачається створення інституту фінансового омбудсмена. The article deals with a number of changes to the current legislation on protection of interests of the consumers of financial services, which relate to the following areas: establishment of powers of state bodies on protection of rights and definition of the basic principles of such protection; increasing the responsibility of financial institutions for consumer rights violations; establishment of uniform requirements for advertising of financial services and the procedure for its provision, consolidation of signs of unfair advertising; disclosure of information about financial services, the procedure and conditions of activity of financial institutions and more. The publication justifies the need for more effective resolution of conflicts arising in the financial services market and finding alternative ways to resolve them. One such mechanism in Ukraine is to establish a financial ombudsman institute.
dc.identifier.citationМельник О. П. Посилення захисту прав на ринку фінансових послуг як шлях до відновлення довіри споживачів [Електронний ресурс] / О. П. Мельник, В. М. Ковтун // Порівняльно-аналітичне право. – 2019. – № 6. – С. 292–295. – Режим доступу : http://www.pap.in.ua/6_2019/76.pdf
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/1187
dc.language.isouk_UA
dc.publisherПорівняльно-аналітичне право
dc.relation.ispartofseries№ 6.
dc.relation.isreferencedby1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12 лип. 2001 р. № 2664-III: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 05.11.2019). 2. Комплексна програма розвитку фінансового сектору України до 2020 року: Затверджено Постановою Правління Національного банку України у редакції рішення Правління НБУ від 16 cіч. 2017 р. № 28. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0391500-15 (дата звернення: 05.12.2019). 3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав споживачів фінансових послуг: Закону України від 20 вер. 2019 р. № 122-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/122-20 (дата звернення: 05.11.2019). 4. Изюмова Е. Финансовый омбудсмен: между банком и клиентом. Ипотека и кредит. 2011. № 3 (22). С. 4-6. 5. Про установу фінансового омбудсмена: проект Закону України зареєстрований у ВРУ від 22 лют. 2018 р. № 8055. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?pf3516=8055&skl=9 (дата звернення: 05.12.2019). 6. Беззуб І. Який фінансовий омбудсмен потрібен Україні: європейський досвід. Громадська думка про правотворення. 2018. № 8 (152). С. 15–22. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3630:yakij-finansovij-ombudsmen-potriben-ukrajini-evropejskij-dosvid&catid=8&Itemid=350 7. Медведев П.А. Финансовый омбудсмен: откуда к нам пришел и какие у него шансы на российской почве. Деньги и кредит. 2012. № 11. С.70-71. URL: https://elibrary.ru/contents.asp?id=33764091 8. Внесудебное разрешение споров с участием финансовых омбудсменов. 2010. URL: https://bankir.ru/publikacii/20100920/obzornii-material-vnesydebnoe-razreshenie-sporov-s-ychastiem-finansovih-ombydsmenov-6225438/ 9. Сирота А.І. Фінансовий омбудсмен як позасудова система врегулювання спорів на фінансовому ринку України. Науковий вісник Національного університету ДПС України (економіка, право). № 4(63). 2013. С. 67-72. 10. Смовженко Т.С., Денис О.Б. Дослідження зарубіжного досвіду функціонування фінансового омбудсмена як механізму вирішення конфліктів між банківськими установами та клієнтами. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Випуск 7, частина 1. С. 121-125.
dc.subjectринок фінансових послуг, захист прав, фінансова установа, розкриття інформації, недобросовісна реклама, фінансовий омбудсмен.uk_UA
dc.subjectfinancial services market, protection of the rights, financial institution, disclosure of information, unfair advertising, financial ombudsman.en_EN
dc.titleПосилення захисту прав на ринку фінансових послуг шлях до відновлення довіри споживачів
dc.title.alternativeRestoring consumer confidence in the financial services market by strengthening the protection of their rights
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2019_IR_765.pdf
Розмір:
597.99 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання