Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сучасні питання економіки і права
Анотація
У статті обґрунтовується необхідність розширеного впровадження динамічного моделювання в середній і вищій школі. Описуються основні навички потрібні в менеджменті та економіці, які формуються в результаті опанування динамічного моделювання. The article discusses the necessity of an extended introduction of dynamic modeling in secondary and higher schools is substantiated. The main skills required in management and economics are described, which are formed as a result of learning dynamic modeling.
Опис
Ключові слова
системний підхід, динамічне моделювання, компетентності економіста і менеджера, міждисциплінарність, причинно-наслідкові схеми, прикладні комп'ютерні програми., system approach, dynamic modeling, competence of economist and manager, interdisciplinarity, causal schemes, applied computer programs
Бібліографічний опис
Заєць С. В. Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера / С. В. Заєць // Сучасні питання економіки і права. – 2017. – № 1-2 (5, 6). – С. 101–109.
Зібрання