Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера

dc.contributor.authorЗаєць Світлана Володимирівнаuk_UA
dc.contributor.authorZaiets Svitlana Volodymyrivnaen_EN
dc.date.accessioned2023-06-12T11:15:29Z
dc.date.available2023-06-12T11:15:29Z
dc.date.issued2017
dc.description.abstractУ статті обґрунтовується необхідність розширеного впровадження динамічного моделювання в середній і вищій школі. Описуються основні навички потрібні в менеджменті та економіці, які формуються в результаті опанування динамічного моделювання. The article discusses the necessity of an extended introduction of dynamic modeling in secondary and higher schools is substantiated. The main skills required in management and economics are described, which are formed as a result of learning dynamic modeling.
dc.identifier.citationЗаєць С. В. Динамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера / С. В. Заєць // Сучасні питання економіки і права. – 2017. – № 1-2 (5, 6). – С. 101–109.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/463
dc.language.isouk_UA
dc.publisherСучасні питання економіки і права
dc.relation.ispartofseries№ 1-2 (5, 6)
dc.relation.isreferencedby1. Forrester J. World Dynamics / J. Forrester. – Cambridge, MA: Wright-Allen Press. 1970. – 375 p. 2. Форрестер Дж. Основы кибернетики предприятия / Дж. Форрестер. – М.: Прогресс, 1971. – 765 с. 3. Форрестер, Дж. Основы кибернетики предприятия (индустриальная динамика) / Дж. Форрестер; пер. с англ.; общая редакция и предисловие Д.М. Гвишиани. – М.: Прогресс, 1971. – 340 с. 4. Forrester J.W. System Dynamics and the Lessons of 35 years // A Systems — based approach to Policymaking / Ed. by De Green U.B. – Boston: Kluwer, 1995. – P. 199–239. 5. Форрестер Дж.Мировая динамика / Дж.Форрестер; пер. с англ. – М.: Издательство АСТ; СПб.: Terra Fantastica, 2003. – 379 с. 6. Donella H Meadows; Jorgen Randers; Dennis L Meadows; William W Behrens. The Limits to Growth: A Report for the Club of Rome's Project on the Predicament of Mankind. – 1. – Universe Books, 1972. – 211 р. 7. Sterman J. Business Dynamics – Systems Thinking and Modeling for a Complex World, McGraw-Hill, 2000. – 952 p. 8. Лычкина Н.Н. Ретроспектива и перспектива системной динамики. Анализ динамики развития / Н.Н. Лычкина // Бизнес-информатика. – 2009. – № 3(09). – С. 55–67. 9. Лук’яненко І.Г. Динамічні макроеконометричні моделі. Новий концептуальний підхід. – К.: ВД “КМ Академія”, 2003. – 50 с. 10. Соколовська З.М. Системно-динамічні моделі в прогнозуванні розвитку складних економічних систем / З.М. Соколовська, Н.В. Яценко // БІЗНЕСІНФОРМ. – 2014. – № 5. – С. 121–132. 11. Пасенченко Ю.А. Моделі системної динаміки в управлінні ієрархічними торговими мережами / Ю.А. Пасенченко, О.І. Назаренко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". – 2013. – №10. – С. 552–558. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/evntukpi_2013_10_91 12. Степаненко О.А. Моделювання випадкових грошевих потоків проекту методом системної динаміки / О.А. Степаненко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету; вип.6. – 2013. – С. 140–144. Сер. “Економіка і менеджмент” – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2013_6_26 13. Фарина О.І. Концептуальні підходи до побудови макромоделі економіки України методами системної динаміки / О.І. Фарина, П.А. Дадашова. – К.: НаУКМА, 2015. – 64 с. 14. Шебеко Ю.А. Системная динамика и методология обучения learner-centered learning ("делай как я") / Ю.А. Шебеко, С.А. Казаков // Телекоммуникации и информатизация образования. – 2006. – N3. – С. 155–164. 15. Ярыгин О.Н. Изучение системной динамики как инструмент формирования компетентности менеджера и исследователя / О.Н. Ярыгин, Е.С. Роганов // Вектор науки Тольяттинского государственного университета. – 2012 – № 2. – С. 88–92. Серия: Экономика и управление. 16. Панченко Л.Ф. Сучасні засоби моделювання системної динаміки / Л.Ф. Панченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. “Педагогічні науки” – 2012. – №15(2). – С. 43–50. – “ Педагогічногі науки” – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2012_15%282%29__8 17. Dadashova Pervin, Ganina Kateryna, I. David Wheat. System Dynamics Modeling in a Ukrainian Secondary school, [ Електронний ресурс ]. Creative Learning Exchange, Boston, MA, USA, 24–26 June, 2016. – P. 1–9. – Режим доступу: http://static.clexchange.org/ftp/conference/CLE_2016/CO2016_SD%20Modeling%20in%20a%20U krainian%20Secondary%20School_Wheat.pdf 18. Forrester Jay W. System Dynamics and Learner-Centered-Learning in Kindergarten through 12th Grade Education, [ Електронні ресурс ]. – Режим доступу: https://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-988-system-dynamics-self-study-fall1998-spring-1999/readings/learning.pdf 19. Creative learning exchange, [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://clexchange.org/resources/links_tools.asp
dc.subjectсистемний підхід, динамічне моделювання, компетентності економіста і менеджера, міждисциплінарність, причинно-наслідкові схеми, прикладні комп'ютерні програми.uk_UA
dc.subjectsystem approach, dynamic modeling, competence of economist and manager, interdisciplinarity, causal schemes, applied computer programsen_EN
dc.titleДинамічне моделювання як інструмент формування компетентності економіста та менеджера
dc.title.alternativeDynamic modeling as a tool for forming the competence of the economist and manager
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2017_IR_115.pdf
Розмір:
311.95 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання