Заходи організаційного забезпечення щодо удосконалення механізму запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Хмельницький
Анотація
Монографія присвячена питанням запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів, конкретизує напрями удосконалення досліджуваної площини та містить практичні рекомендації щодо їх реалізації, розкриває науково-теоретичні та практичні підходи до запобігання та протидії незаконному обігу тютюнових виробів в Україні. Матеріали, включені до монографії, можуть бути корисними як для працівників підрозділів Державної фіскальної служби України, діяльність яких спрямована на запобігання та протидію митним правопорушенням, зокрема тим, предметом котрих є тютюнові вироби, інших посадових осіб апарату Державної фіскальної служби України та її територіальних органів, так і для науковців, викладачів, аспірантів, студентів навчальних закладів. The monograph devoted of issues of preventing and combating of the illegal turnover of tobacco wares, makes concrete of directions of perfection of the investigated of plane and contains practical recommendations for their implementation, reveals the scientific-theoretical and practical approaches to preventing and combating of the illegal turnover of tobacco wares in Ukraine. The materials included in the monograph can be useful for employees of the divisions of the State fiscal service of Ukraine, aimed at preventing and counteracting customs offences, in particular those which are the subject tobacco products, other officials of the staff of the State fiscal service of Ukraine and its territorial bodies, as well as for researchers, teachers, students of educational institutions.
Опис
Ключові слова
незаконний обіг, тютюнових вироби, порушення митних правил, міжнародні конвенції, митний кордон, митні органи, illicit turnover, tobacco products, violation of customs rules, international conventions, customs border, customs authorities
Бібліографічний опис
Капітанець С. В. Заходи організаційного забезпечення щодо удосконалення механізму запобігання та протидії незаконному переміщенню через митний кордон України тютюнових виробів (Розд. 2.3) / С. В. Капітанець // Актуальні проблеми запобігання і протидії незаконному обігу тютюнових виробів : монографія / за заг. ред. В. О. Хоми ; Університет державної фіскальної служби України Науково-дослідний інститут фіскальної політики Науково-дослідний центр митної справи. – Хмельницький, 2019. –– С. 187–208
Зібрання