Державний фінансовий контроль в Україні: стан та напрями удосконалення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
За результатами дослідження проаналізовано види фінансового контролю, способи та основні прийоми його проведення на всіх рівнях державної влади. Також досліджено основні шляхи та напрями вдосконалення державного фінансового контролю в Україні та розроблено рекомендації, що мають практичне значення на удосконалення системи державного фінансового контролю в Україні на основі оцінки аналізу проведення фінансових перевірок. Based on the results of the study, the types of financial control, methods and main methods of its implementation at all levels of state power were analyzed. The main ways and directions of improvement of state financial control in Ukraine were also studied and recommendations of practical importance for improving the system of state financial control in Ukraine were developed based on the evaluation of the analysis of financial audits
Опис
Ключові слова
державний фінансовий контроль, фінансовий контроль, сукупність прийомів і способів контролю, організація фінансового контролю, state financial control, financial control, set of techniques and methods of control, organization of financial control
Бібліографічний опис
Примаченко М. О. Державний фінансовий контроль в Україні: стан та напрями удосконалення : кваліфікаційна робота / М. О. Примаченко ; наук. кер. О. Д. Гордей ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т фінансів та цифрових технологій, Каф. публічних фінансів. — Ірпінь, 2023. – 62 с.