Щодо питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Порівняльно-аналітичне право
Анотація
У статті розглянуто питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів України. На прикладі міжнародного досвіду розглянуто питання становлення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів та суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в цілому. The article considers the importance of information and analytical support in the activity of law enforcement agencies of Ukraine. The example of international experience examines the issues of format of operative-search activity in general.
Опис
Ключові слова
інформаційно-аналітичне забезпечення, правоохоронні органи, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, інформація., information-analytical support, law enforcement bodies, subjects of operative-search activity, information
Бібліографічний опис
1. Башта І. І. Щодо питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів / І. І. Башта, О. А. Леган // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 325–327.
Зібрання