Щодо питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів

dc.contributor.authorБашта Іван Івановичuk_UA
dc.contributor.authorЛеган Олег Анатолійовичuk_UA
dc.contributor.authorBashta Ivan Ivanovychen_EN
dc.contributor.authorLegan Oleh Anatoliyovychen_EN
dc.date.accessioned2023-11-20T15:11:17Z
dc.date.available2023-11-20T15:11:17Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractУ статті розглянуто питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів України. На прикладі міжнародного досвіду розглянуто питання становлення інформаційно-аналітичного забезпечення оперативних підрозділів та суб’єктів оперативно-розшукової діяльності в цілому. The article considers the importance of information and analytical support in the activity of law enforcement agencies of Ukraine. The example of international experience examines the issues of format of operative-search activity in general.
dc.identifier.citation1. Башта І. І. Щодо питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів / І. І. Башта, О. А. Леган // Порівняльно-аналітичне право. – 2018. – № 5. – С. 325–327.
dc.identifier.urihttps://ir.dpu.edu.ua/handle/123456789/995
dc.language.isouk_UA
dc.publisherПорівняльно-аналітичне право
dc.relation.ispartofseries№ 5.
dc.relation.isreferencedby1. 1. Інформаційний ресурс наукових робіт. ІІКІ.: https://stud.com.ua/62163/pravo/informatsiyne_zabezpechennya_operativno_rozshukovih_ гайобіу 2. 2. Закон України «Про інформацію». ІІИІ-: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12 3. 3. Арістова І.В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти / За загальною редакцією д-ра юрид. наук, проф. Бандурки О. Москва: Монографія. Харків: Вид-во Ун-ту внутр. справ, 2000. 368 с. 4. 4. Дєгтяр А.О. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття й реалізації державно-управлінських рішень. Актуальні проблеми державного управління: Наук, зб.: У 2-х ч. Харків: Вид-во ХарРІ УАДУ. 2002. № 2 (13). 4.1. С. 51-54. 5. 5. Ткачук В.В. Роль керівника в регулюванні інформаційних потоків управлінського процесу. Економіка АПК. 2008. № 11. С. 9-11. 6. 6. Дмитриев В.Ю. Информационное обеспечение инновационного менеджмента в высшем учебном заведении. С. 143-146. 7. 7. Васильєв І.О. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3. С. 31-35. 8. 8. Воскресенский Г.М. Теория и практика информационного обеспечения управления в органах внутренних дел. Москва, 1985. С. 21. 9. 9. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління підрозділами податкової міліції України: автореф. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00. 07; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. Ірпінь, 2004. 18 с. 10. 10. Загіка Г.В., Васильєва Л.В. Оптимізація інформаційної діяльності органів внутрішніх справ. Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. 2005. №4. 4.1. С. 55-58. 11. 11. Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника торговельного підприємства: Автореф. Дис. ... канд. екон. наук: 08.06.02; Київ. нац. торг,- екон. ун-т. Київ, 2000. 20 с. 12. 12. Бандурка 0.0. Управління державною податковою службою в Україні: організаційно-правові аспекти: дис... д-ра юрид. наук: 12.00. 07. Київський міжнародний ун-т. Київ, 2007. 499 с. 13. 13. Васильєв І.О. Сучасні проблеми інформаційного забезпечення діяльності органів внутрішніх справ. Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ. 2009. № 3. С. 31-35. 14. 14. Використання інформаційного ресурсу підрозділами податкової міліції для прийняття управлінського рішення: Автореф. Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07; Держ. податк. адмін. України, Нац. акад. держ. податк. служби України. Ірпінь, 2004.16 с.
dc.subjectінформаційно-аналітичне забезпечення, правоохоронні органи, суб’єкти оперативно-розшукової діяльності, інформація.uk_UA
dc.subjectinformation-analytical support, law enforcement bodies, subjects of operative-search activity, informationen_EN
dc.titleЩодо питання значення інформаційно-аналітичного забезпечення в діяльності правоохоронних органів
dc.title.alternativeThe question of the value of information and analytical provision of activities of law enforcement bodies
dc.typeArticle
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
statya_2018_IR_576.pdf
Розмір:
269.15 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
license.txt
Розмір:
1.71 KB
Формат:
Item-specific license agreed to upon submission
Опис:
Зібрання