Розвиток економічних відносин Китаю і ЄС: сучасний стан та перспективи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
Мета роботи полягає в ґрунтовному дослідженні особливостей міжнародного економічного співробітництва між Китаєм та ЄС, а також обґрунтуванні напрямків його вдосконалення. Завданнями роботи є: - розглянути теоретичні аспекти процесу забезпечення економічного співробітництва між Китаєм та ЄС; - проаналізувати сучасний стан економічного співробітництва між Китаєм та ЄС; - обґрунтувати напрями покращення забезпечення розвитку економічного співробітництва між Китаєм та ЄС. Предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних та практичних аспектів міжнародного економічного співробітництва. Об’єктом дослідження виступає розвиток міжнародного економічного співробітництва Китаю та ЄС The purpose of the work is a thorough study of the features of international economic cooperation between China and the EU, as well as a justification of directions for its improvement. The tasks of the work are: - consider the theoretical aspects of the process of ensuring economic cooperation between China and the EU; - to analyze the current state of economic cooperation between China and the EU; - justify directions for improving the development of economic cooperation between China and the EU. The subject of study is a set of theoretical, methodological and practical aspects of international economic cooperation. The object of the study stands out development of international economic cooperation between China and the EU
Опис
Ключові слова
економічне співробітництво, Китай, ЄС, співпраця, експорт, імпорт, прямі іноземні інвестиції, economic cooperation , China, EU, cooperation , export, import, foreign direct investment
Бібліографічний опис
Лихацький М. О. Розвиток економічних відносин Китаю і ЄС: сучасний стан та перспективи : кваліфікаційна робота / М. О. Лихацький ; наук. кер. Н. В. Стежко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Навч.-наук. ін-т економічної безпеки та митної справи, Каф. міжнародних економічних відносин. — Ірпінь, 2023. — 60 с.