Формування рухових навичок в процесі фізичного виховання засобами оздоровчого фітнесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У роботі представлена характеристика фітнесу, який реалізується в різних формах рухової активності та задовольняє потреби різних соціальних груп населення у фізкультурно-оздоровчій практиці за рахунок великої різноманітності фітнес-технологій, їх доступності та емоційної привабливості. Висвітлено найбільш важливі завдання які вимагають негайного рішення, і супроводжуються створенням нової національної системи фізкультурно-оздоровчої діяльності, модернізація системи фізичного виховання різних категорій та груп населення. The work presents the characteristics of fitness, which is realized in various forms of motor activity and satisfies the needs of different social groups of the population in physical culture and health practices due to the wide variety of fitness technologies, their availability and emotional appeal. The most important tasks that require an immediate solution are highlighted, and are accompanied by the creation of a new national system of physical culture and health activities, modernization of the system of physical education of various categories and groups of the population.
Опис
Ключові слова
оздоровчий фітнес, рухові навички, фізична працездатність, фізичне виховання, health fitness, movement skills, physical capacity, physical education
Бібліографічний опис
Козлова К. П. Формування рухових навичок в процесі фізичного виховання засобами оздоровчого фітнесу : кваліфікаційна робота / К. П. Козлова ; наук. кер. Р. В. Головащенко ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. фізичного виховання, спорту та здоров’я. — Ірпінь, 2023. – 60 с.