Формування Soft Skills у співробітників у сфері надання послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Ірпінь
Анотація
У кваліфікаційній роботі теоретично обґрунтовано і розкрито формування навиків «Soft skills» під час робочого процесу у товаристві, що ґрунтується на робочому принципі «людина-людина». Предметом дослідження були соціальні умови формування «soft skills» у працівників товариства. Описано розроблене тренінгове заняття, яке можна використати у роботі з працівниками бізнес сфери для формування у них навичок «soft skills». In the qualification work, the formation of "Soft skills" during the work process in the company based on the working principle of "person-person" is theoretically substantiated and disclosed. The subject of the study was the social conditions for the formation of "soft skills" among company employees. The developed training course is described, which can be used in work with employees of the business sphere for the formation of "soft skills" in them.
Опис
Ключові слова
емоційний інтелект, комунікативні навички, «м’які навички, «Soft skills», emotional intelligence, communication skills
Бібліографічний опис
Пелех О. І. Формування Soft Skills у співробітників у сфері надання послуг : кваліфікаційна робота / О. І. Пелех ; наук. кер. І. О. Пєтухова ; Мін-во фінансів України, Держ. податковий ун-т, Ф-т, соціально-гуманітарних технологій та менеджменту, Каф. психології, педагогіки та соціології. — Ірпінь, 2023. – 64 с.